کارت خرید

فروشگاه جنگل

فضا
پهنای باند
تعداد اکانت ایمیل
تعداد زیر دامنه
پشتیبانی رایگان
کنترل پنل
دامنه رایگان
هاست اشتراکی لینوکس ۰/۵ گیگابایت
650,000 ریال سالانه
۰/۵ گیگابایت
۱۰ گیگابایت
نامحدود
نامحدود
ندارد
دایرکت ادمین
نداردهاست اشتراکی لینوکس ۱ گیگابایت
950,000 ریال سالانه
۱ گیگابایت
۲۰ گیگابایت
نامحدود
نامحدود
ندارد
دایرکت ادمین
نداردهاست اشتراکی لینوکس ۲ گیگابایت
1,500,000 ریال سالانه
۲ گیگابایت
۳۰ گیگابایت
نامحدود
نامحدود
ندارد
دایرکت ادمین
داردهاست اشتراکی لینوکس ۵ گیگابایت
2,400,000 ریال سالانه
۵ گیگابایت
۶۰ گیگابایت
نامحدود
نامحدود
ندارد
دایرکت ادمین
دارد