کارت خرید

فروشگاه جنگل

برنامه مدیریت محتوا
پشتیبانی رایگان
هاست رایگان
قالب اختصاصی
مدت زمان تحول
محیط فارسی
گارانتی
بسته آموزشی جنگل
نصب سایت ساز
500,000 ریال به صورت یک بار
وردپرس فارسی
ندارد
ندارد
ندارد
حداکثر ۲۴ ساعت
دارد
ندارد
نداردنصب انجمن ساز
600,000 ریال به صورت یک بار
مای بی بی فارسی
ندارد
ندارد
ندارد
حداکثر ۲۴ ساعت
دارد
ندارد
نداردنصب سایت ساز + کانفیگ اولیه
3,000,000 ریال به صورت یک بار
وردپرس فارسی
ندارد
ندارد
ندارد
حداکثر ۷۲ ساعت
دارد
۶ ماه
داردنصب سایت ساز + کانفیگ اولیه + هاست ۱ گیگ
4,200,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
وردپرس فارسی
ندارد
دارد
ندارد
حداکثر ۷۲ ساعت
دارد
۶ ماه
داردساخت فروشگاه اینترنتی + هاست ۱ گیگ
7,600,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
وردپرس فارسی
ندارد
دارد
ندارد
حداکثر ۷ روز
دارد
۶ ماه
داردنصب سایت ساز + کانفیگ اولیه + قالب اختصاصی + هاست ۱ گیگ
13,400,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
وردپرس فارسی
دارد
دارد
دارد
حداکثر ۲ ماه
دارد
۱۲ ماه
داردساخت فروشگاه اینترنتی + قالب اختصاصی + هاست ۱ گیگ
18,400,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
وردپرس فارسی
دارد
دارد
ندارد
حداکثر ۲ ماه
دارد
۱۲ ماه
داردساخت انجمن گفتگو + قالب اختصاصی + هاست ۱ گیگ
18,400,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
مای بی بی فارسی
دارد
دارد
ندارد
حداکثر ۲ ماه
دارد
۱۲ ماه
داردساخت سایت با برنامه نویسی اختصاصی
40,000,000 ریال (دامنه رایگان) به صورت یک بار
اختصاصی
دارد
دارد
دارد
حداکثر ۶ ماه
دارد
۱۲ ماه
دارد