کارت خرید

فروشگاه جنگل

تعداد کاربران
ارسال پیام در روز
دریافت رایگان نسخه جدید
فضای ذخیره سازی
گارانتی
پلن JIN-1
4,000,000 ریال سالانه
۵۰۰ نفر
نامحدود
بله
نامحدود
۱۲ ماهپلن JIN-2
5,500,000 ریال سالانه
۱۰۰۰ نفر
نامحدود
بله
نامحدود
۱۲ ماهپلن JIN-3
7,500,000 ریال سالانه
۵۰۰۰ نفر
نامحدود
بله
نامحدود
۱۲ ماهپلن JIN-4
11,000,000 ریال سالانه
۱۰۰۰۰ نفر
نامحدود
بله
نامحدود
۱۲ ماه