کارت خرید

فروشگاه جنگل

برد
تعداد آنتن
حافظه داخلی
پنل فارسی
دفترچه راهنما
گارانتی
W1 - Bat
40,000,000 ریال به صورت یک بار
۱۰۰ متر
۴ عدد
۲۰ گیگابایت
دارد
دارد
۱۲ ماهW1 - Bat Light
35,000,000 ریال به صورت یک بار
۱۰۰ متر
۱ عدد
۲۰ گیگابایت
دارد
دارد
۱۲ ماهW1 - Bat Plus
45,000,000 ریال به صورت یک بار
۱۰۰ متر
۳ عدد
۱ ترابایت
دارد
دارد
۱۲ ماه