ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمی‌یابید می‌توانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید.


 واحد فنی

شما همواره می‌توانید کلیه مشکلات، پرسش‌ها و ابهامات خود را در این بخش مطرح کنید.

 واحد مالی

به منظور دریافت آخرین تعرفه‌ها، تخفیف‌ها، قیمت‌های همکاران و... درخواست‌های خود را به دپارتمان مالی ارسال کنید.