درحال بارگزاری...
مقر تازه جنگل در میدان شهردرای رشت

افتتاح مقر جدید جنگل در میدان شهرداری رشت در سال ۹۶

پیرو مذاکرات شبانه روزی نمایندگان شرکت جنگل با شهردار رشت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵، در فروردین سال ۱۳۹۶ سند همکاری بین این شرکت با شهرداری رشت به امضاء طرفین رسید.

بنا به این سند، شهردرای رشت موظف است که ضلع جنوبی ساختمان قدیمی شهرداری رشت را به همراه ۴۵ درصد از خیابان علم الهدی را به طول ۶۳ متر به مدت ۹۹ سال در اختیار شرکت جنگل افزار کاسپین (با مسئولیت محدود) قرار دهد. در طرف دیگر این شرکت موظف است که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در سال نخست و سپس سالیانه ۲ و نیم میلیارد تومان را به شهرداری پرداخت نماید. همینطور شرکت جنگل موظف است تا ساخت و سازهای احتمالی خود را نهایتا ظرف مدت ۲ سال به اتمام برساند.

گفتنی است که این شرکت بنا دارد تا در حداکثر ۱۲ ماه و هم زمان با نوروز ۹۷ مقر اصلی خود را به این مکان منتقل نماید. همانند طرح‌های کامپیوتری اولیه این بنا در ۳ و نیم طبقه بوده و طرح و محل دقیق آن نیز در تصویر ارائه شده به همراه این خبر نشان داده شده است.