درحال بارگزاری...
نسخه آزمایشی سایت جدید جنگل

راه‌اندازی نسخه آزمایشی سایت جدید جنگل

نسخه تازه سایت جدید شرکت جنگل افزار کاسپین راه‌اندازی شد! این سایت بر مبنای سایت قدیمی بنا شده است و تفاوت عمده آن با نسخه قبلی پویا بودن آن است. از این پس کلیه اخبار، اطلاعیه‌ها، تولیدات، تخفیف‌ها و جشنواره‌ها و… مرتبط با شرکت جنگل در کنار شبکه‌های اجتماعی جنگل در این سایت نیز منتشر خواهند شد.

همانطوری که شاید متوجه شده باشید هنوز بخش‌های زیادی از سایت به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده‌اند. امیدواریم که طیق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۵ شاهد نسخه نهایی این سایت باشیم.

شما همواره می‌توانید با جنگل تماس گرفته و نقطه نظرات خود را در مورد این سایت با ما در میان بگذراید.