درحال بارگزاری...
پلیگرام

شبکه اجتماعی پلیگرام با قابلیت تشخیص چهره طراحی شده است

پلیگرام یک شبکه اجتماعی جدید است و با ویژگی‌های بسیار جالب است و هوشمندانه طراحی شده است. توانایی پلیگرام در تشخیص حالت چهره کاربران است. و به کاربران اجازه می‌دهد تا بر اساس حالت چهره خود به پیام‌ها پاسخ دهند. به جای اینکه تنها با خواندن و یا انتخاب اموجی‌های متعددی استفاده کنند، کاربران می‌توانند […]